ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

 

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PRACOWNIKÓW OŚWIATY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ISTEBNA 2012r.


1. ORGANIZATOR: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, Szkoła Narciarska „NARTUS”

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Istebna Zaolzie – wyciąg narciarski „Złoty Groń”

3. Termin: 18 lutego, początek zawodów – godzina 10.00

4. CEL ZAWODÓW:
- upowszechnianie i popularyzacja aktywnego wypoczynku
- doskonalenie technik narciarskich
- wyłonienie najlepszych zawodników wśród pracowników oświaty

5. REGULAMIN ZAWODÓW, NAGRODY:
- dwa przejazdy slalomu giganta (liczony lepszy czas)
- pierwsze trzy miejsca – dyplomy i nagrody rzeczowe
- pierwsze miejsca – puchary

6. GRUPY WIEKOWE:
- kobiety: rocznik 1966 i starsze (powyżej 45 lat)
- kobiety: rocznik 1967 i młodsze (poniżej 45 lat)
- mężczyźni: rocznik 1966 i starsi (powyżej 45 lat)
- mężczyźni: rocznik 1967 i młodsi (poniżej 45 lat)
- seniorki i seniorzy powyżej 60 roku życia
- rodzina: 2 rodziców + 1 dziecko, lub 1 rodzic + 2 dzieci
uwaga: minimum 5 osób w kategorii (nie dotyczy kat. rodzina)

7. OPŁATA STARTOWA:
- wpłata 15 zł. przy odbiorze numeru startowego,
opłata obejmuje ciepły posiłek.

8. UWAGI KOŃCOWE:
- start na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie indywidualne we własnym zakresie)
- dokument świadczący o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub pracownika oświaty
- zapisy do godz. 9.30 w dniu zawodów, lub w Oddziale ZNP w Cieszynie, ul. Rynek 18, tel. (33)8521685, tel. 605963006, p. Jadwiga Lincer, tel. 663030314, p. Józef Peter, Szkoła Narciarska “NARTUS”, tel. 510250210.

DODATKOWE ATRAKCJE:
- Kulig integracyjny (ognisko, pieczenie kiełbasy) dla uczestników zawodów oraz członków ZNP Odział Cieszyn i ich rodzin. – koszt około 20 zł/osoba
- Dla chętnych, pozakonkursowy – zjazd na desce i na „byle czym”

Autokar – wyjazd z Cieszyna o godz. 8.00, powrót po kuligu

ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW I SYMPATYKÓW NARCIARSTWA !!!