ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

 

REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PRACOWNIKÓW OŚWIATY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ISTEBNA 2014r.


1. ORGANIZATOR: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie, Szkoła Narciarska „NARTUS”

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Istebna Zaolzie – wyciąg narciarski „Złoty Groń”

3. Termin: 15 marca 2014r., początek zawodów – godzina 10.00

4. CEL ZAWODÓW:
- upowszechnianie i popularyzacja aktywnego wypoczynku
- doskonalenie technik narciarskich i snowboardowych
- wyłonienie najlepszych narciarzy i snowboardzistów wśród pracowników oświaty

5. REGULAMIN ZAWODÓW:
- W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i administracji, zarówno związkowcy jak i osoby nie zrzeszone oraz ich rodziny, - Zawody obejmują dwa przejazdy slalomu giganta dla narciarzy i snowboardzistów (łączny czas)
6. NAGRODY: - uzyskanie tytułu MISTRZA, V-ce i II V-ce MISTRZA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM LUB SNOWBOARDZIE - pierwsze miejsce: puchar i nagroda rzeczowa - pierwsze, drugie, trzecie miejsce: dyplomy i nagrody rzeczowe

7. GRUPY STARTOWE: w narciarstwie alpejskim i snowboardzie:
- grupa I - kobiety: rocznik 1954 i starsze
- grupa II - kobiety: rocznik 1955 - 1973
- grupa III - kobiety: rocznik 1974 i młodsze
- grupa IV - mężczyźni: rocznik 1954 i starsi
- grupa V - mężczyźni: rocznik 1955 - 1973
- grupa VI - mężczyźni: rocznik 1974 i młodsi
- grupa VII - rodzina - dwupokoleniowa, trzypokoleniowa (3 osoby w zespole)
- grupa VIII - snowboardziści - kategoria "open""

8. OPŁATA STARTOWA:
- 40 zł. przy odbiorze numeru startowego (w cenie opłaty: gorący posiłek, karnet czasowy przed zawodami, udział w biesiadzie po zawodach)

9. UWAGI KOŃCOWE:
- osoby nie należące do ZNP Oddział Cieszyn - opłata 5zł za autokar,
- start na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie indywidualne),
- należy posiadać dokument świadczący o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub pracownika oświaty
- zapisy do dnia 12.03.2014 Oddziale ZNP w Cieszynie, ul. Rynek 18, tel. (33)8521685, tel. 605963006, p. Jadwiga Lincer, lub do godz. 9.00 w dniu zawodów - za dodatkową opłatą,
- skład drużyn rodzinnych należy podać przed zawodami,
- zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzin, adresu prosimy przesłać na adres - cieszyn@znp.edu.pl
- wyjazd autobusem z Cieszyna o godzinie 7.15 (powrót po zawodach i biesiadzie)

DODATKOWE ATRAKCJE:
- BIESIADA (ognisko, pieczenie kiełbasy, itp.) dla uczestników zawodów oraz członków ZNP Oddział Cieszyn i ich dzieci - koszt dla osób, które nie biorą udziału w zawodach (kibiców) wynosi 20zł/osoba.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
MIŁOŚNIKÓW I SYMPATYKÓW NARCIARSTWA !!!