ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

Minęło 100 dni od wprowadzenia reformy edukacji Podsumowujemy!

22.12.2017

 

   Wspólna konferencja prasowa Sławomira Broniarza (ZNP) oraz Doroty Łobody (Rodzice przeciwko reformie edukacji).
   1 września 2017 roku weszła w życie reforma edukacji Anny Zalewskiej. Teraz po ponad 100 dniach, od wprowadzenia zmian w szkołach i przedszkolach podsumujemy reformę.

   – Rok temu zawiązaliśmy z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi szeroką koalicję na rzecz edukacji – NIE DLA CHAOSU W SZKOLE – mówił szef ZNP.
   Wówczas razem informowaliśmy o zagrożeniach wynikających z reformy edukacji Anny Zalewskiej. Mówiliśmy m.in., że skutkiem reformy będzie: skrócenie o rok obowiązkowej edukacji szkolnej i chaos programowy: w szkołach będą jednocześnie „stare” i „nowe” programy, podręczniki i egzaminy (matura). Ostrzegaliśmy, że reforma oznacza także nowe podręczniki pisane na kolanie, odebranie możliwości wyboru klasy profilowanej w gimnazjum (gimnazja dwujęzyczne, artystyczne, sportowe, wojskowe, leśne), trudności z dostaniem się do dobrych liceów i techników, w których – z powodu podwójnego naboru w okresie przejściowym, stworzenie wielkich, pracujących często na dwie zmiany ośmioletnich szkół powszechnych zamiast dotychczasowej sześcioletniej podstawówki, zamykanie najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół – gimnazjów; ogromne koszty związane z wdrożeniem reformy: przeznaczenie pieniędzy na przysłowiowe nowe pieczątki zamiast na dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz zwolnienia nauczycieli.

   – Okazało się niestety, że mieliśmy rację. Sprawdził się czarny scenariusz. W najgorszej sytuacji są siódmoklasiści. Był problem z podręcznikami, z klasami, z miejscem w szkołach – wymieniała Dorota Łoboda.
   – Zbierane przez nas dane o nauczycielach tracących zatrudnienie znalazły potwierdzenie w oficjalnych statystykach ministerstwa edukacji, chodzi o dane z Systemu Informacji Oświatowej – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – Dane z SIO są zbliżone do prezentowanych przez nas informacji, które pochodziły z arkuszy organizacyjnych szkół! Niestety, w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019. Potwierdził się też zarzut, że więcej nauczycieli musi uzupełniać etaty.
   To nie wszystko. Znowelizowana Karta Nauczyciela sprawi, że w 2018 roku: wzdłuży się awans zawodowy nauczycieli z 10 do 15 lat; awans zostanie powiązany z oceną pracy, a jednym z kryteriów tejże oceny jest moralność; trudniej będzie o urlop dla poratowania zdrowia; znikają dodatki socjalne: mieszkaniowy i na zagospodarowanie, mieszkania służbowe w szkole; a nauczyciele dłużej poczekają na wyższe zarobki w związku z awansem!

   Prezes ZNP odniósł się także do sytuacji ekonomicznej nauczycieli w kontekście rosnących cen. – Żądamy od nowego roku 15% podwyżki płac – poinformował. – Będziemy chcieli na ten temat rozmawiać z nowym premierem Mateuszem Morawieckim.

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

28.11.2017

 

   28 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

   Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:
- nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
- obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
- ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
- urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
- likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
- likwidacja mieszkań służbowych.

Dane wg SIO: 6,6 tys. nauczycieli utraciło zatrudnienie

14.11.2017

 

       Dziś minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej. Prezentując je pominęła ważne, ale niewygodne dla siebie, informacje dotyczące zwolnień. Podczas konferencji prasowej szefowa MEN nie odpowiedziała również na pytanie o liczbę zwolnionych nauczycieli. Skupiła się przede wszystkim na informacji, że przybyło ok. 12 tysięcy etatów. Nie wyjaśniła jednak, że miejsc pracy przybyło przede wszystkim w przedszkolach (w których zostały dzieci sześcioletnie, a samorząd ma obowiązek przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie).
   Minister zaprezentowała ruch kadrowy w oświacie posługując się wartością procentową. Poinformowała, że „odsetek nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy wynosi 0,96 proc.” Te wartości procentowe nie pokazują jednak pełnego obrazu sytuacji, w jakiej nauczyciele znaleźli się po reformie. Jeżeli odniesiemy je do liczby pracujących nauczycieli wg SIO, okazuje się, że pracę straciło 6 668 nauczycieli.
   To nie koniec ruchu kadrowego w oświacie. Z SIO wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych – 2 629 nauczycieli (dane MEN wg SIO).
   Te dane są zbliżone do dotychczasowych informacji ZNP, które pochodziły z arkuszy organizacyjnych szkół!
   Minister edukacji w dalszym ciągu nie przyznaje, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

31.10.2017

 

   27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161, 7 posłów wstrzymało się od głosu.
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:
· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,
·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
· likwidacja mieszkań służbowych.

   Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

Awans zawodowy a ocena moralności

18.10.2017

 

   Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą „prezentu” w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet do dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne. Postulujemy pozostawienie dotychczasowego systemu oceniania nauczycieli.

Związek domaga się:
– odstąpienia od zmiany formuły awansu zawodowego powiązanego z oceną moralności nauczycieli, a nie dorobkiem zawodowym,
– likwidacji rozporządzenia dotyczącego nowych kryteriów oceniania nauczycieli i rezygnacji z regulaminów określających wskaźniki spełniania tych kryteriów,
– zwiększenia nakładów finansowych na edukację, między innymi poprzez znaczący wzrost subwencji oświatowej w roku 2018,
– zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników szkół i placówek nieobjętych subwencją oświatową,
– zwiększenia kwoty bazowej w wysokości pozwalającej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.,
– wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 1 stycznia 2018 r.,
– pozostawienia dotychczasowych dodatków socjalnych oraz zasad udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

„Prezent” na Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2017

 

   10 października w godzinach wieczornych połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.
   Głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości wszystkie poprawki zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zostały odrzucone. Poprawki dotyczyły:
- gwarancji finansowania wynagrodzeń nauczycieli poprzez dotację,
- obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez JST,
- wykreślenia z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela (po odrzuceniu tej poprawki ZNP wnosił o pozostawienie awansu zawodowego w dotychczasowej formule i niewiązania go z permanentną oceną pracy nauczyciela, której jednym z kryteriów – jak wynika z projektu rozporządzenia – jest postawa moralna nauczyciela, odstąpienia od likwidacji dodatków socjalnych, w tym dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie, pozostawienie obowiązujących zasad przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, wykreślenia zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń).

   Podczas posiedzenia połączonych Komisji w żadnej kwestii nie wypowiedział się przedstawiciel oświatowej „Solidarności”. Nie poparł żadnej poprawki proponowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęta przez sejmowe komisji nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizacja Karty Nauczyciela, jest swoistym prezentem na Dzień Edukacji Narodowej ze strony minister Anny Zalewskiej i większości parlamentarnej.

Najnowsze dane dotyczące zwolnień nauczycieli

11.10.2017

 

   Nieustannie słyszymy, że praca dla nauczycieli jest, a zwolnień nie ma. Taka jest oficjalna wersja autorów reformy edukacji. Jeśli przejrzymy oferty pracy na stronach kuratorów oświaty okaże się, że ta „praca dla nauczycieli” to często propozycje typu: jedna, dwie, trzy godziny tygodniowo! Na przykład dwie godziny: dla germanisty w Daleszycach, dla anglisty w Łoniowie, dla geografa w Kłębowie, dla fizyka w Rydzewie. To są oferty, które jeszcze dziś rano można było znaleźć na stronach kuratorów oświaty.
   – Przedstawiamy dane zbierane przez ZNP we wrześniu dotyczące ruchu kadrowego w oświacie w związku z reformą. Przedstawione informacje pochodzą z arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów z września. Nie są to, niestety, dane z całego kraju, ponieważ nie wszystkie organy prowadzące nam je udostępniły – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej 9 października br. – Informujemy, że 6,5 tys. nauczycieli odeszło z pracy na skutek zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy o pracę. Ponad 18,5 tys. nauczycieli ma ograniczony etat i pensję lub pracuje w kilku szkołach lub przeszło w stan nieczynny. Ci nauczyciele pracują na pół, ćwierć lub cząstkę etatu. Ich sytuacja finansowa dramatycznie się pogorszyła, mają o wiele niższą pensję. To także osoby pracujące w kilku szkołach (nowa kategoria nauczycieli tzw. wędrujących, objazdowych). Do tego grona należą także osoby, które z powodu reformy przeszły w stan nieczynny. Natomiast ponad 2,3 tys. osób zdecydowało się na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne.
   Prezes ZNP przypomniał, że Związek przedstawił pierwsze szacunki dotyczące skutków kadrowych reformy kilka miesięcy temu i różnią się one od stanu obecnego. – Ale proszę pamiętać, że nie nastąpiło cudowne ocalenie nauczycieli w związku z likwidacją gimnazjów. Tylko te gimnazja będą zamykane na przestrzeni trzech lat. W tym roku mamy do czynienia z pierwszą turą zwolnień. Kolejne będą w roku 2018 oraz – naszym zdaniem – największe w roku 2019, kiedy wraz z opuszczeniem tych szkół przez ostatni rocznik gimnazjalistów z edukacyjnej mapy znikną gimnazja – powiedział.

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O Złotą Wieżę Piastowską” 2017 r.

7.09.2017

 

    Jury Konkursu -
1. Przewodniczący - Piotr Zemanek – poeta i bard,
2. red. Maciej Szczawiński – publicysta kulturalny, krytyk literacki, pisarz,
3. Patrycja Łyżbicka – polonistka, nauczycielka, poetka

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Wieżę Piastowską” -

Złota Wieża Piastowska - Piotr Piątek, Kołobrzeg
Srebrna Wieża Piastowska - Kacper Płusa, Warszawa
Brązowa Wieża Piastowska - Michał Mayer, Łódź


Wyróżnienie - Marcin Jurzysta, Toruń
Wyróżnienie - Agnieszka Marek, Bielsko - Biała

Nagroda Specjalna
za wiersz nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej
- Cecylia Suszka, Koniaków

Nagroda Specjalna
dla twórcy będącego członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Magdalena Dryl, Katowice


Oświatowa „S” chce likwidacji Karty Nauczyciela

5.09.2017

 

   ZNP z coraz większym niepokojem odbiera działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zmierzające do podzielenia środowiska pracowników oświaty.
   Prowadzone przez „S” jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli są tego najlepszym przykładem. Nie rozumiemy stanowiska „Solidarności”, z którego wynika, że za cenę wzrostu wynagrodzeń o 15 proc. związek ten zgadza się na likwidację „przywilejów” nauczycielskich.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowczo stwierdza, że w Karcie Nauczyciela zapisane są obowiązki i uprawnienia nauczycieli, a nie przywileje. Niestety, wszystko wskazuje na to, że oświatowa „Solidarność” chce pozbawić nauczycieli istotnych dla nich zapisów zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela.
   Chcemy przypomnieć, że pragmatyka nauczycielska została nadana ustawą z dnia 1 lipca 1926 r. Stosunki służbowe nauczycieli.
  Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do „Solidarności” o zaprzestanie prowadzenia niebezpiecznej polityki dla środowiska oświaty. Polityki, która nie tylko dzieli to środowisko, ale również wypacza obraz zawodu nauczyciela w opinii publicznej.
   Jednocześnie stanowczo protestujemy wobec oskarżania ZNP o próbę wywołania „totalnego chaosu”, rzekomo za utratę unijnych funduszy. To absurd!
   Wzywamy rząd do podjęcia rozmów ze wszystkimi partnerami społecznymi, a nie tworzenia pozorów negocjacji, z których wyklucza się największy oświatowy związek zawodowy.
   Domagamy się godziwego wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie kosztem likwidacji dotychczasowych uprawnień.

PiS wyrzucił 910 tys. podpisów do kosza

21.07.2017

 

   20 lipca 2017 roku Sejm, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, odrzucił obywatelski wniosek o rozpisanie referendum szkolnego. Ponad 910 tys. podpisów większość sejmowa wyrzuciła do kosza.
   W głosowaniu wzięło udział 446 posłów. Wniosek poparło 210 posłów z PO, Nowoczesnej, Kukiz’15, PSL, Unii Europejskich Demokratów i Republikanów, przeciw było 236 posłów z PiS i koła Wolni i Solidarni, nikt nie wstrzymał się od głosu.
   Pytanie referendalne, pod którym komitet obywatelski zbierał podpisy, brzmiało: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.
   W ostatnim badaniu CBOS 62 proc. ankietowanych opowiedziało się za rozpisaniem referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego. Referendum popierają zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy reform Anny Zalewskiej.

2 I 3 I 4 I 5 I 6