ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

Dane dotyczące zwolnień w wyniku reformy edukacji

22.06.2017

 

   Z danych ZNP (stan na 14 czerwca 2017 roku) wynika, że w związku z reformą edukacji od 1 września pracę utraci 8 933 nauczycieli, a 21 667 nauczycieli nie będzie miało pełnego etatu. Reforma edukacji dotknie tym samym ponad 30 600 nauczycieli. Wg ZNP, zwolnienia i redukcje etatu to skutki reformy edukacji Anny Zalewskiej.
   Dane z 14 województw (bez zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego):
- Utrata pracy: 4 872 osób (zwolnienia) + 4 061 osób (nieprzedłużone umowy) = 8 933 nauczycieli
- Redukcja etatu: 21 667 nauczycieli
Łącznie: 30 600

Okręg Śląski ZNP wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dzień Otwarty dla pracowników oświaty.

23.05.2017

 

   Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizuje 26.06.2017 r. Dzień Otwarty dla pracowników oświaty. 26/06/2017. - konsultacje emerytalne
- emerytury z Karty Nauczyciela
- emerytury w wieku powszechnym
- nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

ZAPRASZAMY.

62 proc. badanych za referendum!

19.05.2017

 

   62 proc. badanych uważa, że w sprawie reformy edukacji powinno się odbyć głosowanie w ogólnopolskim referendum – wynika z sondażu CBOS.

Złożyliśmy ponad 910 tys. podpisów w Sejmie! Dziękujemy!

20.04.2017

 

   W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. pełnomocnik Komitetu Referendalnego Sławomir Broniarz oraz zastępca pełnomocnika Dorota Łoboda wraz z przedstawicielami Komitetu Referendalnego złożyli w Sejmie podpisy obywateli popierających wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.
   Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.
– W bardzo krótkim czasie w ciągu dwóch zimowych miesięcy zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
   31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny w składzie: ZNP, Rodzice przeciwko reformie edukacji, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, PO, Nowoczesna, Razem, PSL, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Kongres Kobiet, OPZZ, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Inicjatywa Polska.
   Od 1 lutego br. trwała zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. W zbiórkę zaangażowali się przedstawiciele ZNP, ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów – krytycznie oceniających reformę oświaty.
   Dziękujemy za zaangażowanie! Dziękujemy osobom, które – nie tracąc nadziei na lepszą edukację – złożyły swój podpis pod wnioskiem o referendum.

Referendum szkolne

5.04.2017

 

   Do 7 kwietnia czekamy na podpisy, które zbierały organizacje, podmioty, ugrupowania zaangażowane w zbiórkę.
   W przyszłym tygodniu (po 10 kwietnia) – pod przeliczeniu wszystkich list, które napłyną do Krajowego Sztabu Referendalnego – zostanie przedstawiony komunikat dotyczący liczby zebranych podpisów i terminu złożenia ich w Sejmie.

Strajk. Dziękujemy!

4.04.2017

 

   Dziękujemy wszystkim, którzy strajkowali i tym, którzy nas wspierali.

   Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

   Nasz protest wspierali nie tylko rodzice, ale także szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, NIE dla chaosu w szkole. Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.

   To był strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

STRAJK SZKOLNY

25.03.2017

 

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!

strajk

Strajk odbędzie się 31 marca 2017 roku

8.03.2017

 

   We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.
Żądania ZNP. ZNP domaga się:
– podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;
– deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

   Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
   Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007r. oraz 27 maja 2008 roku.

Zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą Wieżę Piastowską” 2017 r.

6.03.2017

 

    Zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„O Złotą Wieżę Piastowską” 2017 r.

Poniżej - Regulamin.

Pikieta rodziców i nauczycieli

6.03.2017

 

   Wtorek, 7 marca godz. 17.30 przed gmachem ministerstwa edukacji w Warszawie!
   Rodzice mówią: Mamy dość ignorowania naszego głosu w sprawie edukacji naszych dzieci!
   We wtorek, 7 marca o godz. 17.30 rodzice i nauczyciele spotkają się przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
   Wspólnie pokażemy, że zależy nam na polskiej edukacji i przedstawimy nasze postulaty strajkowe.

10 marca strajk szkolny rodziców

28.02.2017

 

  W całej Polsce rodzice organizują szkolne lub miejscowe komitety i akcje protestacyjne, wspólnie walcząc o przyszłość swoich dzieci.
   Proponują następujące formy wyrażenia sprzeciwu wobec reformy w piatek, 10 marca br.:
Całodzienna nieobecność dziecka w szkole
Nieobecność dziecka w szkole na pierwszych godzinach lekcyjnych
   – Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci. Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie deformy oświaty – mówi Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. – Wspólnie walczymy o przyszłość naszych dzieci. Mobilizujemy nauczycieli i samorządowców.

Referendum szkolne

31.01.2017

 

   Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? Więcej na: www.referendum-szkolne.pl
31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny.
  Dzisiaj przedstawiciele/ki organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do Komitetu referendalnego, podpisali „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”.
   31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”
   Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.
   Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.

Obywatelskie referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

GIP i Sejm: strajk nauczycieli jest legalny

30.01.2017

 

   Minister edukacji i kuratorom oświaty dedykujemy sprawozdanie Generalnego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca, przyjęte jednogłośnie przez Sejm, w którym czytamy:
   „Oprócz żądania podwyższenia wynagrodzeń, zarządy oddziałów ZNP reprezentujące w sporach pracowników jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli) domagały się utrzymania warunków pracy i płacy wynikających z Karty nauczyciela oraz zachowania dotychczasowych uprawnień emerytalnych przez nauczycieli. Żądania te zmierzały do wprowadzenia zmian systemowych, nie były możliwe do zrealizowania na poziomie szkół i innych placówek oświatowych.
   Spełnienie oczekiwań związków zawodowych mogłoby nastąpić dopiero w wyniku działań legislacyjnych, a więc wykraczało poza zakres kompetencji pracodawców. Pracodawcy byli jednak zobligowani przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do rozpoczęcia negocjacji oraz powiadamiania okręgowych inspektorów pracy o powstaniu sporów zbiorowych. Pomimo iż rokowania – z uwagi na przedmiot żądań – z góry były skazane na niepowodzenie, wejście w spór zbiorowy umożliwiło związkom zawodowym pracowników oświaty zastosowanie legalnej formy nacisku jakim jest strajk” (str. 24 sprawozdanie za rok 2008 Generalnego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca”).

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pracowników Oświaty i ich Rodzin w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie - 18.02.2017 r.

11.01.2017

 

    Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Pracowników Oświaty i ich Rodzin w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie - 18.02.2017 r.

Poniżej - Regulamin i Karta Zgłoszenia.

Nie takiej zmiany potrzebuje polska szkoła!

9.01.2017

 

   Dzisiaj, 9 stycznia 2017 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe – wbrew krytycznym głosom płynącym pod adresem reformy edukacji ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich, samorządowców.
   Nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła! Reforma minister edukacji Anny Zalewskiej jest nieuzasadniona i nieprzemyślana, wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy, naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli na utratę pracy, a koszt jej wdrożenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie on 985 mln zł).
Dlatego w obecnej sytuacji Związek Nauczycielstwa Polskiego:
– przygotowuje się do wejścia w spór zbiorowy,
– inicjuje ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty.

2 I 3 I 4 I 5 I 6