ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

3.02.2011

 

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO "O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ"

ORGANIZATORZY:
Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie i Grupa Literacka "Nawias"" przy współudziale:
- Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta,
- Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
pod honorowym patronatem:
Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego

CELE KONKURSU:
- konfrontacje poetyckie, doskonalenie warsztatu artystycznego
- integracja środowisk twórczych,
- promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą
- popularyzacja poezji współczesnej

ZASADY UCZESTNICTWA :
- konkurs o zasięgu ogólnopolskim, ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych
- tematyka dowolna
- autorzy nadsyłają zestaw trzech utworów poetyckich nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu
- do prac opatrzonych godłem należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą: godło, imię i nazwisko autora, adres oraz numer telefonu i adres e-mail
- główne nagrody w konkursie, to : Złota, Srebrna i Brązowa Wieża Piastowska
- osobną kategorię stanowić będą :
-utwory o Cieszynie i Ziemi Cieszyńskiej - Nagroda Burmistrza Miasta Cieszyna
/na każdym zestawie wierszy oraz na kopercie oprócz godła trzeba dopisać hasło "CIESZYN" /
- utwory twórców Ziemi Cieszyńskiej - Nagroda Starosty /na każdym zestawie wierszy oraz kopercie oprócz godła należy dopisać hasło "STELA"/

- prace należy przesłać w terminie do : 01.08.2011 na adres:

ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP
GRUPA LITERACKA "NAWIAS"
RYNEK 18
43 - 400 CIESZYN
z dopiskiem "KONKURS LITERACKI"


      Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 roku, o czym nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni. Nagród nie wysyłamy pocztą. Organizatorzy zwracają koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji. Laureaci lat ubiegłych mogą ponownie wziąć udział w konkursie najwcześniej rok po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia.
      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.znp.cieszyn.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Organizatorzy