ZNP - Oddział Cieszyn


AKTUALNOŚCI

15.12.2010

 

Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Pracowników Oświaty w Narciarstwie Alpejskim - ISTEBNA 2011

1. Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa polskiego w Cieszynie, Szkoła Narciarska "Nartus"
2. Miejsce zawodów: Istebna Zaolzie - wyciąg narciarski "Złoty Groń"
3. Termin: 5 lutego, godz. 11.00
4. Cel zawodów:
   - upowszechnienie i popularyzacja aktywnego wypoczynku
   - doskonalenie technik narciarskich
   - wyłonienie najlepszych narciarzy wśród pracowników oświaty
5. regulamin zawodów, nagrody:
   - dwa przejazdy slalomu giganta (łączny czas)
   - pierwsze trzy miejsca dyplomy i nagrody rzeczowe
   - pierwsze miejsce puchar
6. Grypy wiekowe:
   - kobiety rocznik 1971 i starsze (powyżej 40 lat)
   - kobiety rocznik 1972 i młodsze (poniżej 40 lat)
   - mężczyźni rocznik 1971 i starsi (powyżej 40 lat)
   - mężczyźni rocznik 1972 i młodsi (poniżej 40 lat)
   - rodzina: 2 rodziców + dziecko lub rodzic + 2 dzieci
uwaga: minimum 5 osób w kategorii (nie dotyczy kat. rodzina)
7. Opłata startowa: 30 zł przy odbiorze numeru startowego (w tym ciepły posiłek)
8. Uwagi końcowe:
   - start na własna odpowiedzialność (ubezpieczenie indywidualne)
   - dokument świadczący o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub pracownika oświaty
   - zapisy do godz. 10.00 w dniu zawodów lub w Oddziale ZNP Cieszyn, ul. Rynek 18,
tel. 33 852 16 58, kom. 605963006 p. Jadwiga Lincer lub Józef Peter tel. 508070677

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY!